qui som

El Col·lectiu Circes és un col·lectiu creat dintre de la Associació Alia amb objectiu de concebre i de realitzar objectes audiovisuals (pel·lícules, llibres, CD, exposicions o instal·lacions). Es constituïx al voltant d’un nucli de 3 de persones amb competències diverses: antropologia, sociologia, vídeo, fotografia, creació sonora. Aquesta diversitat de les habilitats és el que ens caracteritza com col·lectiu.

No entenem la categoria de “audiovisual” com un gènere o un camp d’activitats predefinidas sinó com una postura de recerca i enquesta sobre “la realitat” que no vol reduir-se a cap de les formes tradicionals de l’àmbit universitari i artístic o militant.

És d’aquest sentiment que neix el nostre treball col·lectiu. Del sentiment de tractar la realitat des d’altre “lloc”, on la investigació teòrica universitària pugui depasar els contorns del seu univers, on el treball artístic no quedi limitat al gest creatiu individual, on el treball militant no descuri les seves formes d’expressió, on les condicions de realització, de producció i de difusió de l’escriptura puguin oferir unes vies de interrogación menys limitades sobre la realitat. Donem la mateixa importància als processos de treball, metodologies particiativas i l’experiència com a l’objecte final produït. En aquest sentit una de les pràctiques comunes del col·lectiu són els tallers de video participatiu.

Per a aquest projecte “ficcions documentals” hem muntat un taller de video durant 6 mesos per a crear una ficcion. Ja que en l’últim taller amb jovenes immigrants (Sota el mateix cel) se’ns va proposar aquesta idea per a poder reinventarse altres vides i tenir la llibertat de contar històries que els toquen en forma de ficció.

circehechizera@gmail.com

El grup de ficcions documentals està format per:
Mohamed Enfedal Abdelkarim, guió,  actor, producció
Kelvin Ariel Tapia Zombrano, guió,
Said Aziz Yahyaoui, guió, actor , càmera
Cintuche Mouzen, guió, actor
Qiao  Qiao  Chen, guió, càmera , so
Mohamed Fadily, guió,
Hamid Chadan, guió, actor, càmera
Sandeep Kaur, guió, càmera, actriu
Ming  jiao  lu, guió, actriu